Colegiul Naţional “TRAIAN LALESCU” Reşiţa

De ce COLEGIUL NAŢIONAL “Traian Lalescu”?

Pentru cã, începând cu 1 septembrie 2011, LICEUL TEORETIC “TRAIAN LALESCU” se numeşte COLEGIUL NAŢIONAL TRAIAN LALESCU, primul COLEGIU NAŢIONAL din judeţul Caraş-Severin. Credincios tradiţiei sale, se impune prin rigoarea şi calitatea actului didactic, joacă un rol cheie în învăţământul cărăşan. Acţionează critic şi obiectiv, pe bază de competenţe şi merite, promovând adevăratele valori. Instituţia acţionează responsabil, este pregătită şi capabilă să facă diferenţieri şi să se adapteze noilor cerinţe.

Pentru că acestui COLEGIU îi sunt dragi elevii, pentru că elevilor le este drag acest COLEGIU şi pentru că aici, elevii  participă la următoarele activităţi extracurriculare: Teatru în limba franceză (trupa „BODRI”), Club de dezbateri “PROTAGORAS“, Cineclub elevi, Teatru în limba română (trupa „RIDENDO”),  Echipe de fete şi băieţi la fotbal, baschet şi handbal,  Activităţi educative în cadrul grupului ecologic “ECO-LTL”,  Corul “Ison”, Revista şcolii „AMALGAM”, Acţiuni de voluntariat împreună cu :    “Bike Attack”, “Mansarda” , “Cogito” , “Salvaţi copiii” , “Pentru fiecare copil o familie”

Pentru cã în urma examenelor  susţinute  absolvenţii  obţin  specializări  prin  atestate  la  lb. engleză, lb. germană, lb. franceză şi informatică,  precum şi certificate prin examen internaţional Cambridge (lb. engleză),  Ö.S.D. (lb. germană) şi D.A.L.F (lb. franceză).

Activităţile deşfăşurate sunt multiple, aşa vă le prezentăm în ordine cronologică: 2012-2013